Huisvestingsadvies & Projectmanagement

Enkele gerealiseerde projecten

Non profit

Klant: Societeit voor Afrikaanse Missien
Project: Herontwikkeling van het Missiehuis met KBO-Zorgcentrum in Cadier en Keer
Doel: Vervreemding monumentaal vastgoed inclusief zorgdeel aan nieuwe investeerder c.q. zorgorganisatie
Rol: Adviseur haalbaarheid en planontwikkelaar tot en met aanbesteding

Klant:
Regioraad Noord- en Midden Limburg
Project: Herhuisvesting organisaties van Regio Noord- en Midden Limburg (totaal 200fte)
Doel: Samenvoegen van de gefuseerde Gewesten, de GGD en sector Veiligheid
Rol: Adviseur van de Regioraad en gelegeerd opdrachtgever namens het Dagelijks Bestuur van de Regio. Stuurgroep-lid en eindverantwoordelijk voor het hele adviesteam

Klant: Gemeentebestuur Gulpen-Wittem
Project: Herhuisvesting voor de gefuseerde gemeeenten Gulpen en Wittem (totaal 90fte)
Doel: Invulling en uitvoering geven aan de nieuwe gemeentelijke huisvesting; onderdeel van het overall fusiedocument
Rol: Adviseur van het Gemeentebestuur en gedelegeerd opdrachtgever namens het College van B&W. Stuurgroep-lid en eindverantwoordelijk voor het hele adviesteam

Profit

Klant: SPIE Nederland B.V.
Project: Aanleg ondergrondse stroomvoorziening (10kV) voor de buitenevenementen op het Vrijthof in Maasticht (w.o. Andre Rieu en Preuvenemint)
Doel: Invulling geven aan een UAV-GC 2005 opdracht van de Gemeente Maastricht
Rol: Projectmanager


Klant: Peru Beheer B.V.
Project: Nieuwbouw volautomatische autowasstraat "Oscarwash" in Heerlen
Doel: Invulling geven aan een duurzame waterbesparende bouwopgave
Rol: Adviseur vergunningentraject en Projectmanager


Klant: Particulier
Project: Nieuwbouw gestapeld dubbel woonhuis met lift in de oude kern van Maastricht-Wyck
Doel: Sloop en herbouw tussenliggende enkele woning binnen een beschermd stadsgebied
Rol: Sparringpartner en Projectmanager


Zorg

Klant: Stichting Vivantes Zorggroep
Project: Implementatie integrale zorgoplossing (445 bedden intramuraal en 446 zorgwoningen)
Doel: Structurele besparing op zorg gerelateerde bedrijfskosten met behoud van beoogde zorgkwaliteit
Rol: Adviseur inzet zorgtechnologie afgestemd op verbetering van de zorgprocessen

Klant: Stichting Envida - zorginstelling
Project: Nieuwbouw somatisch verpleeghuis De Mins in Maastricht (52 bedden)
Doel: Projectpilot zorginnovatie op verzoek van het Ministerie VWS. Project met landelijke aandacht uit de zorgsector
Rol: Projectmanager en "kartrekker" voor de uitwerking van het innovatieconcept


Onderwijs

Klant: Stichting LVO
Project: Ontwerp en Realisatie techniekplein voor VMBO-school in Maastricht
Doel: Subsidietender van het Ministerie OWC voor innovatieve opzet van VMBO-Techniekpleinen
Rol: Adviseur (subsidie)haalbaarheid, planontwikkelaar en gedelegeerd opdrachtgever. Stuurgroep-lid en eindverantwoordelijk voor het hele adviesteam


Brandveiligheid

Klant: Rijksvastgoedbedrijf Transacties & Ontwikkeling
Project: Verbouwing en Brandveiligheid RHCL-Rijksarchief in Maastricht (8.000m2 bvo)
Doel: Uitvoering Overheidsbesluit - Brandveiligheid volgens vigerende wet- en regelgeving
Rol: Kwaliteitsbewaker van het Rijksmonument en directievoerder tijdens de uitvoering

Klant: Nederlandse Provincie Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus
Project: Restauratie en Verbouwing inclusief Brandveiligheid van Monumentaal kloostercomplex in Maastricht
Doel: Opwaardering Moederhuis van de Congregatie voor o.a. retraite-doeleinden
Rol: Projectmanager van de omvangrijke wijziging tijdens de uitvoering van eerder vergunde opzet van de brandvoorzieningen


Interim

Klant: Stichting VZR (nu Sevagram) - zorginstelling
Project: Interimfunctie - beheer vastgoedportefeuille
Doel: Doorvertaling van de VZR zorgvisie naar een huisvestingsvisie
Rol: Adviseur van en intermediair tussen Raad van Bestuur en het directieteam