Huisvestingsadvies & Projectmanagement

Advies

Voor een (haalbaarheids-)onderzoek, een second opinion, een aanbestedingsstrategie of deelprocesbegeleiding.

Als het voor u gewenst is om inhoudelijk te sparren over het vraagstukkader vanuit de achterliggende huisvestingsbehoefte of -noodzaak.

Op basis van regie met een vooraf overeengekomen inschatting van uren en doorlooptijd kan WINCKERS BouwConsult dienstverlening op maat leveren met een "doelgerichte" aanpak en een "helder" antwoord.

Management

Bij deze dienstverlening biedt WINCKERS BouwConsult u opbouwend meer zekerheid en neemt de “bouw” risico’s gedeeltelijk van u over. WINCKERS BouwConsult geeft een heldere sturing aan de planvorming zoals het ontwerp en de technische uitwerkingen door derden en heeft de regie over partijen strak in handen.

WINCKERS BouwConsult contracteert namens u de adviseurs en verzorgt voor u de budget- en planningsbewaking, de vergunningenprocedures en prijsvorming. U heeft hiermee tegen een vast tarief de complete planvorming geregeld. In de uitvoeringsfase kan WINCKERS BouwConsult als directievoerder de rol van gedelegeerd opdrachtgever invullen.

Interim

Voor het uitvoeren van een specifiek project. Tijdens een drukke periode of ter vervanging van een medewerker.

Op het gebied van huisvesting en vastgoed kan WINCKERS BouwConsult u hiervoor tijdelijk de gewenste expertise, slagvaardigheid en flexibiliteit bieden.


Slim meedenken!

Inbreng van deskundigheid en ”slim meedenken” borgen een goede kwaliteit van het advies, management en interim werk. Meer dan 20 jaar ervaring heeft geleerd dat samenwerking met u de sleutel is om uw vraag in de goede richting en naar een tevreden resultaat te leiden.

WINCKERS BouwConsult maakt samen met u weloverwogen en concrete keuzes als het gaat om:

  • Beheren, verbouwen, transformeren of verduurzamen van bestaand vastgoed;
  • Ontwikkelen of realiseren van (ver)nieuwbouwplannen;
  • Uitwerken van nieuwe of innovatieve concepten naar haalbare bouwplannen.


Garanties

Op alle dienstverlening van WINCKERS BouwConsult is de DNR 2011–De Nieuwe Regeling 2011 “Rechtsverhouding tussen opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur” van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Meer weten?

Laten we een vrijblijvende afspraak maken om te kijken wat WINCKERS BouwConsult voor u kan betekenen.